Forside      Bøger      Artikler      Det nye verdensbillede      Kontakt

Intuitiv Ledelse

 

Menneskeheden har, meget målrettet og med overordenlig succes, udviklet det enkelte individs personlighed, ego. Det har været en så stor succes, at der er fare for, at planeten jorden lægges øde med mindre der sker et bevidstheds-mæssigt kvantespring. Vi er i dyb krise og det verdensbillede, der har ført os derhen, må erstattes af et nyt.

Det drejer sig om at blive mindre egocentreret og mere næstekærlig:

Manifestere uselvisk kærlighed i stedet for betinget kærlighed. Og den kraftige udrensning, der finder sted for øjeblikket, er en del deraf. Det kan illustreres ved, at vi skal smelte mere sammen med, være mere i kontakt og harmoni med naturen, omgivelserne og bevidsthedsfeltet samtidig med, at vi bevarer vore personligheder.

Dette er netop kernepunktet i den holistiske tankegang: At tænke i helheder.

For at være i stand til det, må vi nødvendigvis bevidst både være i den dualistiske, fysiske verden og i bevidsthedsfeltet, enhedsplanet uden tid og rum.


Bevidsthedens udvikling

Mineralernes bevidsthed har udviklet sig til stadig højere og mere kompleks bevidsthed: Fra mineraler, til planter, til dyr og til menneske. D.v.s., at vores bevidsthed også engang har været på mineralernes niveau.

Det, der er ved at ske, er et bevidsthedsmæssigt kvantespring, således at vi bliver som den danske mystiker Martinus udtrykke det: Det Rigtige Menneske. Og det er jo netop et menneske, som har fået renset ud i sin personlighed, og som derfor er i intuitiv kontakt med bevidsthedsfeltet. En superleder som tidligere beskrevet.


Intuitionens udvikling              

Jo mindre udviklet bevidstheden er, jo mere kontakt (i form af instinkt og intuition) er der med  bevidsthedsfeltet. For at udvikle vores ego, vores identitet, har det simpelthen været nødvendigt at kappe den bevidste forbindelse. Det nye er, at vi samtidig med at vi bevarer vores individualitet, vil få mere direkte, bevidst kontakt med bevidsthedsfeltet og dermed udvikle os til at blive Det Rigtige Menneske.