Forside      Bøger      Artikler      Det nye verdensbillede      Kontakt

Intuitiv Ledelse

 

Holistisk betyder helhed. I det mekanistiske verdensbillede skærer man tingene i stykker, ser på delelementerne og bliver eksperter på hvert sit lille område, hvorfra man ikke kan se helheden.   

Så det nye er, at man skal/kan se helheden. Det er lige så revolutionerende, som da man for 500 år siden begyndte at forestille sig, at jorden er rund og kredser omkring solen.

Den mekanistiske tidsalder bidrager paradoksalt nok til at gennemføre dette paradigmeskift. Den tekniske udvikling har f.eks. gjort det muligt fysisk at se planeten Jorden udefra, og det er velkendt, at flere astronauter har ændret  bevidsthed spontant efter deres oplevelser i rummet. Vi er nu teknisk set kommet så langt, at vi kan rejse globalt på kort tid, kommunikere med alle mennesker samt følge alle begivenheder i samme øjeblik, de sker. Planeten jorden er således blevet lokal for hele menneskeheden.

Samtidig har den nuværende, tekniske udvikling vist sine begrænsninger i form af vældige økologiske, sociale og psykiske problemer såsom ensomhed, angst, depression m.m. Problemer, der nu er så synlige, at de er blevet en trussel for livet på jorden. Den eneste løsning er en kollektiv bevidsthedsudvidelse, som ændrer menneskehedens adfærd fra ego - magt centrering til en mere uselvisk adfærd.

Det holistiske verdensbillede, som viser sammenhængen og samhørigheden mellem alle levende væsener og alle manifestationer i hele universet, er et nødvendigt perspektiv for at gennemføre en sådan bevidsthedstransformation.