Forside      Bøger      Artikler      Det nye verdensbillede      Kontakt

Intuitiv Ledelse

 

Jo mere vi arbejder med selvudvikling, jo bedre bliver vi til at samarbejde med bevidsthedsfeltet. En af de vigtigste ting i denne proces er ikke at styre og kontrollere, men i stedet inspirere.

Når vi gør det, går tingene utrolig let. Hertil kræves tillid, tålmodighed og mod til at handle efter intuitionen uden de gamle kontrolmønstre. Når vi derimod kontrollerer og følger gamle mønstre, bliver vi udmattede. Det tager så meget energi at styre, kontrollere og manipulere, at der næsten ikke er mere energi tilbage til kreativitet og handling.

I gamle dage var der i de fleste virksomheder en leder, som sad og regerede, og alle ansatte skulle så adlyde ordrer. Dette kvæler alle initiativer, og kreativiteten kortslutter. Dette mønster findes naturligvis også idag, men er dog stærkt på retur i succesrige virksomheder. Hvis vi derimod følger intuitionen stiger arbejdsglæden og kreativiteten, og det enkelte menneske får lejlighed til at udfolde sig med enorme resultater til følge.


Enhver plan er en begrænsning                

Af det foregående følger, at det ideelle og optimale er at arbejde ud fra en intuitiv vision, som er i harmoni med bevidsthedsfeltet. Visionen manifesteres herefter bedst ved hjælp af intuitive impulser under hele processen. Basis er tillid, tålmodighed og mod til at følge intuitionen. Visionen følger da sin egen grokraft, som altid er optimal.

Sammenlign med vores forhold til en plante: Vi har tillid til, at planten udvikler sig til den rigtige plante på bedste måde, og vi har tålmodighed til at lade det ske. Vi passer og plejer den, ja nogle mennesker snakker endog med planten, og sørger i det hele taget for, at den får alle mulighederne for vækst. Planten følger så «bare» impulserne og manifesterer  sig bedst mulig efter de givne forhold. Hvis planten havde en fastlagt «groplan», ville det være en  begrænsning (mindre frihed), idet den så ikke ville være i stand til at udnytte omgivelsernes uplanlagte, skiftende betingelser. Samtidig ville dens bevidsthed gå glip af nye erfaringer. 

Prøv at erstatte ordet plante i det foregående med din personlige - eller en virksomheds vision!

De intuitive impulser kommer fra bevidsthedsfeltet. Hvis der f.eks. er tale om udviklingen af et nyt produkt, kan vi således med stor succes samarbejde med dette produkts bevidsthedsfelt, som jo er en del af og i direkte i kontakt med det totale universelle bevidsthedsfelt - helheden.

Det er klart, at dette er langt mere effektivt end en ego baseret styring og kontrol. En sådan styring og kontrol ville jo svare til at gå hen til planten, gribe om den, og rykke i den for at få den til at vokse hurtigere.

Hvis andre tidligere har arbejdet med udvikling af et lignende produkt, bør udviklingen iøvrigt være lettere, end hvis bevidsthedsfeltet skal skabes for første gang (sammenlign med krystaller). Dette bekræftes da også af den praktiske erfaring. Endvidere skal nævnes, at opfindelser ofte gøres samtidigt af flere af hinanden uafhængige personer.