Forside      Bøger      Artikler      Det nye verdensbillede      Kontakt

Intuitiv Ledelse

 

For ca. 30 år siden - efter 20 års skolegang og studier på Danmarks Tekniske Højskole og efterfølgende erhvervskarriere - kom jeg ud for nogle oplevelser, som gjorde, at det verdensbillede jeg havde lært ikke længere fungerede.

Jeg blev da tvunget til, hvis jeg ville have tingene på plads, at se verden på en anden måde - en ny synsvinkel. Og det har siden været et udviklingsforløb, som totalt har ændret mit verdensbillede.

Det er mit formål med denne lille bog at give en forståelse af et helt nyt verdensbillede, som nu toner frem af disen.

Stof, intuition og bevidsthed er hovedelementerne i dette nye verdensbillede. Et verdensbillede hvor den materielle, fysiske verden er et 4-dimensionalt aspekt af et multidimensionalt bevidsthedsfelt uden form, tid og rum. Intuitionen er den ikke-fysiske sans, som forbinder - danner bro - mellem de to virkeligheder.

Bogen er kun tænkt som en inspiration til at finde din egen sandhed.


Hvis vi alle arbejdede

ud fra den antagelse,

at det som er

den accepterede sandhed

virkeligt er sandt,

så ville der kun være

et lille håb

for fremskridt

                                                                             Orville Wright