Forside      Bøger      Artikler      Det nye verdensbillede      Kontakt

Intuitiv Ledelse

 

Intuition kan symboliseres med en kanal fra bevidsthedsfeltet til person-ligheden. Intuitionen er kommunikationskanalen - broen - mellem den fysiske og den ikke-fysiske verden.

I personligheden ligger de mentale og følelsesmæssige mønstre og blokeringer (modstande) vi har fået i vores livet. Jo mere vi bliver bevidste om og renser ud i disse blokeringer, jo klarere kommer intuitionen til udtryk. D.v.s. jo bedre og klarere opfanger og bevidstgør vi signalerne fra bevidsthedsfeltet.

Personligheden virker som et filter, der på visse områder er mere eller mindre tilstoppet. Det er  utroligt vigtigt for at kunne arbejde med hele bevidsthedsfeltet, at rense filteret, lære det at kende og aktivt arbejde med alle aspekter af personligheden. Kun på denne måde bliver man et sandt redskab for sin sande intuition, som udtrykker en helhed i harmoni med universet. Intuition skal bevidstgøres og derefter manifesteres, handles ud, det er det, der er formålet med intuitionen.

Harmonien kommer til udtryk ved, at tingene udvikler sig naturligt uden modstand - følger deres egen grokraft - og det opleves som en næsten magisk synkronisme. Tingene lykkes bare. En slags lykketilstand.                    

Det kan i begyndelsen være svært at mærke, om en tanke/idé transmitteres «rent» fra bevidsthedsfeltet til den fysiske bevidsthed. Eller om den er blevet omprogrammeret til ukendelighed af personligheden. Det er specielt vigtigt at blive bevidst om, hvad man selv har lyst til og ikke, hvad alle andre synes, man skal gøre. Eller med andre ord gøre sig fri af gamle kontrolmønstre. Først da bliver kommunikationen med bevidsthedsfeltet «upartisk».


Ohms lov

Fra skoletiden kender de fleste Ohms lov:

SPÆNDING = STRØMSTYRKE x MODSTAND

              Volt = Ampere x Ohm

Den kan omformes til at gælde for sammenhænge mellem bevidsthed (PÅVIRKNING) og den fysiske verden (VIRKNING og MODSTAND):

PÅVIRKNING = VIRKNING x MODSTAND

Hvis modstanden er stor, skal der stor påvirkning (intuitionsimpuls) til at give en vis virkning (bevidsthed om intuitionsimpulsen).

Hvis modstanden derimod er lille, kan en ganske lille påvirkning give en stor virkning. Personen handler da mere intuitivt og kreativt.

Jo mere personligheden styrer, jo større modstand. Jo mere bevidsthedsfeltet vejleder, jo mindre modstand.

                 

Visualisering

Visualisering foregår ved, at man i billedsprog forestiller sig det, man gerne vil opnå. Det er idag almindeligt anerkendt, at sandsynligheden for at det så sker, da er større end uden brug af visualisering.

Ud fra det nuværende mekanistiske verdensbillede er dette uforklarligt, men helt naturligt ifølge det nye verdensbillede. En idé eller intuitionsimpuls fra bevidsthedsfeltet bevidstgøres som en tankeform. Denne tankeform er ligeså fysisk som aura og den kan opfattes via telepati eller klarsyn. Den dannede tankeform, som er bevidsthed, vil herefter søge at manifestere sig, så at sige «størkne», til fysisk form.

Mennesket er således i besiddelse af skaberevnen. Det der skabes er i første omgang ny bevidsthed, hvorefter den fysiske form fødes herfra.

Det er mest kraftfuldt at visualisere i harmoni med universet, bevidsthedsfeltet. D.v.s., at jo mindre personligheden - egoet - styrer, jo mindre er modstanden, og desto større bliver virkningen. Hvis man gør det, så sker tingene af sig selv på helt synkront vis. Det sker næsten i samme øjeblik, man har tænkt tanken.Vi kender allesammen, når tingene falder i hak - det lykkes bare.

Personer, som handler i overensstemmelse med deres intuition, er derfor bedre til at manifestere det visualiserede. Og det sker med mindst mulig energi-forbrug, da modstanden er mindst mulig.

Hvis man derimod visualiserer uden den intuitive harmoni med bevidstheds-feltet, vil man møde modstand og friktion og ofte kommer der noget helt andet ud af visualiseringen, end det man havde «tænkt sig». Før man visualiserer, er det derfor en god idé at mærke efter, om det er det, man virkelig inderst inde ønsker. Om det er det «hjertet er fuldt af». Visualiseringer udføres af samme grund bedst via hjertet.

Bøn er også visualisering, og forsøgene viser, hvordan bøn virker på planters vækst. Bøn får planter til at vokse langt hurtigere end uden bøn. Af disse forsøg fremgår det også, at det er langt mere virkningsfuldt, at bede om at planten udvikler sig på bedste måde i forhold til at bede om, at den må gro hurtigst muligt. D.v.s., at hvis man beder for en syg person, er det mest virkningsfuldt at bede om, at det bedste må ske for personen. Det er bedre end at bede om, at personen må blive rask! På denne måde har man overgivet det til bevidsthedsfeltet og helt udelukket sit eget ego.

              

Det indre skaber det ydre

Som tidligere nævnt er bevidsthedsfeltet den virkelige verden og den fysiske verden afledt heraf. Deraf følger, at enhver fysisk manifestation har et indre blueprint i form af et bevidsthedsfelt.

Ved at lægge mærke til hvad der sker på det fysiske plan, kan vi således aflæse, hvad der sker på de indre planer, personligt og kollektivt. Det er f.eks. interessant at se, at man i de senere år har opdaget fysiske superledere til overførsel af elektricitet næsten uden modstand. At disse superledere har manifesteret sig på det fysiske plan viser, at de bevidsthedsmæssigt også findes på de indre planer. Vi kan således forvente, at menneskeheden inden længe også har muligheden for at blive «superledere»: Individer med meget lille modstand. En sådan person er i bevidst, direkte kontakt med universet, d.v.s. bevidsthedsfeltet og handler intuitivt på impulserne herfra uden personlig modstand. I stedet for at handle ud fra frygt, kontrol og styring baseres handling nu på tillid. Lyset har overvundet mørket.

Dette er nu ved at manifestere sig i stadig stigende tempo og det giver håb for fremtiden. Samtidig renses der kraftigt ud på de personlige planer, og det viser sig i verden som krige, lidelser, grådighed, manipulation, materialisme, kriminalitet o.s.v. At disse negative ting nu kommer op til overfladen, og leves ud, er set i det lys både nødvendigt og nyttigt for den videre udvikling af menneskeheden.

Superlederen er også kendetegnet ved at «være», i nuet, i stedet for enten i fortiden eller fremtiden. Ved at være i tilstanden «være», i nuet, er der maksimal parathed til at opfatte og handle intuitionsimpulserne ud uden forbehold. Eller med andre ord: Der er god bevidst kontakt med bevidsthedsfeltet og tilliden gør, at intuitionen tør handles ud. Alt kan ske og ændre sig lynhurtigt, og det giver overraskende resultater med perfekt timing. Sådanne hændelser kaldes ofte held. Handling ud fra fokus på fortiden eller fremtiden styres derimod mere af angst og frygt end af tillid. Det er et stift system, som på forhånd har modstand mod forandring.

Under alle omstændigheder skabes og formes en persons fysiske, materielle ydre verden af bevidsthedsfeltet, den indre verden. Det er værd at lægge mærke til, at vores liv skabes af os selv, vores bevidsthed (bevidst eller ubevidst), og ikke af de andre, samfundet, den ydre verden.

Det er derfor særdeles givtigt og vigtigt at arbejde med selvudvikling, der opløser blokeringer, øger forståelsen og transformerer bevidstheden og efterfølgende det ydre liv.